MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-655
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00368 10/12/2019 08/02/2020
2 Kỳ quay thưởng 00367 07/12/2019 05/02/2020
3 Kỳ quay thưởng 00366 05/12/2019 03/02/2020
4 Kỳ quay thưởng 00365 03/12/2019 01/02/2020
5 Kỳ quay thưởng 00364 30/11/2019 29/01/2020
6 Kỳ quay thưởng 00363 28/11/2019 27/01/2020
7 Kỳ quay thưởng 00362 26/11/2019 25/01/2020
8 Kỳ quay thưởng 00361 23/11/2019 22/01/2020
9 Kỳ quay thưởng 00360 21/11/2019 20/01/2020
10 Kỳ quay thưởng 00359 19/11/2019 18/01/2020
11 Kỳ quay thưởng 00358 16/11/2019 15/01/2020
12 Kỳ quay thưởng 00357 14/11/2019 13/01/2020
13 Kỳ quay thưởng 00356 12/11/2019 11/01/2020
14 Kỳ quay thưởng 00355 09/11/2019 08/01/2020
15 Kỳ quay thưởng 00354 07/11/2019 06/01/2020