.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 16/07/2024 07:34:07
Content save to disk for data catche at 16/07/2024 07:28:59
Page:dai-ly-gioi-thieu-dai-ly
Page Alias:dai-ly/gioi-thieu-dai-ly
MenuItemAlias: /vi/dai-ly/gioi-thieu-dai-ly

Giới thiệu đại lý

A. Về Đại lý phân phối qua TBĐC

Đại lý là các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định làm Đại lý Xổ số tự chọn qua Thiết bị đầu cuối được Vietlott lựa chọn và ký kết Hợp đồng Đại lý để bán vé Xổ số tự chọn số điện toán cho Vietlott. Đại lý đề xuất danh sách Điểm Bán Hàng để ký kết hợp đồng Đại lý với Vietlott và chịu trách nhiệm phát triển bổ sung Điểm Bán Hàng theo quy định của Vietlott từng thời kỳ. Số lượng ĐBH Đại lý đề xuất tối thiểu để ký Hợp đồng Đại lý là từ 10 Điểm Bán Hàng tùy theo từng thị trường. Đại lý chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh đối với các Điểm bán hàng được Vietlott phê duyệt và ký kết tại Hợp đồng Đại lý.

1. Quyền lợi của Đại lý:

- Kinh doanh trên tất cả các quận/huyện trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh/thành phố theo Hợp đồng Đại lý ký kết.
- Phân phối các loại hình xổ số tự chọn số điện toán hấp dẫn theo phê duyệt của Bộ Tài chính bao gồm: Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D, ….
- Hưởng hoa hồng trên doanh thu bán vé theo Hợp đồng Đại lý ký kết.
- Cung cấp trang thiết bị bán hàng theo quy định đối với từng loại điểm bán hàng bao gồm: Thiết bị đầu cuối, Quầy bán hàng di động, Biển hiệu, Biển vẫy, Màn hình hiển thị phục vụ khách hàng, Thiết bị kiểm tra vé trúng thưởng (Checkwin), Thiết bị định tuyến (Cisco), Nguồn dự phòng (UPS), Biển LED, …
- Cung cấp vật tư, vật phẩm truyền thông bao gồm: Giấy in vé, Thẻ chọn số dự thưởng, Tờ rơi, Poster truyền thông, Vật phẩm quảng cáo khác.
- Đào tạo lần đầu, hướng dẫn để bán hàng.

2. Danh sách các Đại lý của Vietlott: [ Link ]

3. Đăng ký làm Đại lý:

Vui lòng xem hướng dẫn tại [Link]

B. Về Điểm bán hàng

Điểm bán hàng là những địa điểm do Đại lý sở hữu, thuê hoặc hợp tác với Đại lý để bán vé Xổ số tự chọn số điện toán cho Vietlott.

1. Điểm bán hàng của Vietlott gồm:

- “Trung Tâm Xổ Số Tự Chọn” là trung tâm giao dịch chuyên biệt giới thiệu, bán vé, trả thưởng các sản phẩm vé Xổ Số Tự Chọn, đào tạo nhân viên bán hàng, tổ chức các chương trình truyền thông quảng cáo và hỗ trợ bán hàng theo quy định của Vietlott.
- “Điểm bán hàng Độc Lập” là điểm giao dịch chuyên biệt giới thiệu, bán vé, trả thưởng các sản phẩm Xổ Số Tự Chọn, và tổ chức các chương trình truyền thông, quảng cáo theo quy định của Vietlott.
- “Điểm bán hàng Bán Kèm” là điểm giao dịch bán vé, trả thưởng các sản phẩm Xổ Số Tự Chọn, và bán cùng với các sản phẩm khác phù hợp quy định của Vietlott.

2. Quyền lợi của Điểm bán hàng:

- Phân phối các loại hình xổ số tự chọn số điện toán hấp dẫn theo bao gồm: Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D, ….
- Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị bán hàng theo từng loại hình Điểm bán hàng bao gồm: Thiết bị đầu cuối, Quầy bán hàng di động, Biển hiệu, Biển vẫy, Màn hình hiển thị phục vụ khách hàng, Thiết bị kiểm tra vé trúng thưởng (Checkwin), Thiết bị định tuyến (Cisco), Nguồn dự phòng (UPS), Biển LED, … tùy theo từng loại hình.
- Đại lý cung cấp vật tư, vật phẩm truyền thông theo quy định bao gồm như Giấy in vé, Thẻ chọn số dự thưởng, Tờ rơi, Poster truyền thông, Vật phẩm quảng cáo khác.
- Vietlott và Đại lý đào tạo, hướng dẫn để bán hàng.
- Hưởng hoa hồng tạm ứng từ hệ thống 5% trên doanh thu bán vé và các chính sách khác của Đại lý.

3. Danh sách các Điểm bán hàng của Vietlott:

Vui lòng xem tại: [Link ]

4. Đăng ký làm Điểm bán hàng:

Vui lòng xem tại [Link]