.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 16/07/2024 05:56:29
Content save to disk for data catche at 14/07/2024 18:51:46
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-655
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Kết quả quay số mở thưởng POWER 6/55

Kỳ quay thưởng #01060 ngày 13/07/2024
021213334452|34
Giá trị Jackpot 1

132.641.850.900

VNĐ

Giá trị Jackpot 2

3.633.637.950

VNĐ

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 132.641.850.900
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.633.637.950
Giải Nhất O O O O O 31 40.000.000
Giải Nhì O O O O 1.455 500.000
Giải Ba O O O 30.846 50.000

* Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2, chi tiết xem tại đây

.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.