.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 13/04/2024 02:48:21
Content save to disk for data catche at 12/04/2024 08:21:31
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-655
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Kết quả quay số mở thưởng POWER 6/55

Kỳ quay thưởng #01020 ngày 11/04/2024
030615253343|55
Giá trị Jackpot 1

314.186.714.850

VNĐ

Giá trị Jackpot 2

4.576.301.650

VNĐ

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 2 157.093.357.425
Jackpot 2 O O O O O | O 2 2.288.150.825
Giải Nhất O O O O O 103 40.000.000
Giải Nhì O O O O 4.108 500.000
Giải Ba O O O 72.534 50.000

* Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2, chi tiết xem tại đây

.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.