.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/02/2024 13:56:40
Content save to disk for data catche at 28/02/2024 13:52:41
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
Page Alias:trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

16.430 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022)

Trả thưởng cho khách hàng

7.917 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022)

Đóng góp cho ngân sách địa phương

70 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022)

An sinh xã hội cho người từ thiện

An sinh xã hội Vietlott và đối tác HTKD thực hiện