.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 01/04/2023 15:21:57
Content save to disk for data catche at 01/04/2023 15:19:48
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
Page Alias:trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

13.000 tỷ đồng (tính đến hết năm 2021)

Trả thưởng cho khách hàng

6.200 tỷ đồng (tính đến hết năm 2021)

Đóng góp cho ngân sách địa phương

65 tỷ đồng (tính đến hết năm 2021)

An sinh xã hội cho người từ thiện

An sinh xã hội Vietlott và đối tác HTKD thực hiện