.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 16/07/2024 06:40:39
Content save to disk for data catche at 16/07/2024 05:47:06
Page:dai-ly-quy-dinh-dai-ly
Page Alias:dai-ly/quy-dinh-dai-ly
MenuItemAlias: /vi/dai-ly/quy-dinh-dai-ly
Stt Nội dung Tải file
1 Hồ sơ yêu cầu lựa chọn Đại lý Xổ số tự chọn điện toán qua TBĐC quản lý các ĐBH thuộc đối tượng Chính sách Xã hội Chi tiết
2 Hướng dẫn nộp HMBH theo giải pháp tài khoản định danh và xử lý sai sót (nếu có) Chi tiết
3 Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng thiết bị đầu cuối Chi tiết
4 Hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị đầu cuối Chi tiết
5 Tóm tắt hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu Vietlott Chi tiết
6 Hướng dẫn mua hạn mức qua Bưu cục và danh sách các Bưu cục thu hộ Vietlott Chi tiết
7 Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục cung cấp cho Điểm bán kèm Chi tiết
8 Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục cung cấp cho Điểm bán hàng độc lập Chi tiết
9 Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục cung cấp cho Trung tâm xổ số Chi tiết
10 Quy trình lựa chọn đại lý xổ số tự chọn Chi tiết