.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 24/01/2022 17:21:52
Content save to disk for data catche at 24/01/2022 17:09:07
Page:dai-ly-quy-dinh-dai-ly
Page Alias:dai-ly/quy-dinh-dai-ly
MenuItemAlias: /vi/dai-ly/quy-dinh-dai-ly
Stt Nội dung Tải file
1 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn qua LienVietPostBank Chi tiết
2 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn qua VietinBank Chi tiết
3 Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng thiết bị đầu cuối Chi tiết
4 Hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị đầu cuối Chi tiết
5 Tóm tắt hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu Vietlott Chi tiết
6 Hướng dẫn mua hạn mức qua Bưu cục và danh sách các Bưu cục thu hộ Vietlott Chi tiết
7 Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục cung cấp cho Điểm bán kèm Chi tiết
8 Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục cung cấp cho Điểm bán hàng độc lập Chi tiết
9 Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục cung cấp cho Trung tâm xổ số Chi tiết