.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 24/01/2022 17:24:29
Content save to disk for data catche at 24/01/2022 17:18:28
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
24/01/2022
17 18 19 25 32 33 36 39 45 46
47 48 51 52 55 60 68 69 76 79
Lẻ
(11)
Lớn
(12)

24/01/2022
01 03 05 07 09 14 15 16 19 23
24 30 31 39 47 52 55 58 65 73
Lẻ
(14)
Nhỏ
(14)

24/01/2022
16 17 20 22 23 25 29 32 42 43
55 59 60 63 68 71 76 78 79 80
Hòa Lớn
(12)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

44.903.463.150

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.899.695.100

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00676 ngày 22/01/2022
020616293742|22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00410_max3d_a5_v2_00410.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00410_max3d_a6_v2_00410.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00410_max3d_a4_v2_00410.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00410 ngày 21/01/2022
Giải Đặc biệt
155
333
Giải Nhất
345
894
498
332
Giải nhì
436
699
815
085
702
197
Giải ba
437
596
190
361
844
986
645
581

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

20.275.298.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00840 ngày 23/01/2022
132024323440

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:0a6fe495-aa06-4c8d-9d2a-bb7dd33d3485
Next:fe489b78-b27d-4c8a-8055-663b2798c818: 58 / 25/01/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00057_max3dpro_a5_v2_00057.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00057_max3dpro_a6_v2_00057.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00057_max3dpro_a4_v2_00057.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00057 ngày 22/01/2022
Giải Đặc biệt
159
771
Giải nhất
435
682
063
597
Giải Nhì
027
095
145
954
312
484
Giải Ba
299
427
229
129
933
693
641
934

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Ông D
23.657.658.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông L.V.T
40.268.451.000 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Bến Tre
MEGA 6/45
Ông H.T.Q
16.762.864.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Đăk lăk