.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 30/06/2022 08:06:55
Content save to disk for data catche at 30/06/2022 08:06:23
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
30/06/2022
03 11 15 27 29 34 37 42 50 51
54 58 60 65 66 68 71 76 78 80
Chẵn
(11)
Lớn
(13)

30/06/2022
07 10 12 16 25 30 32 33 37 40
42 49 54 61 67 71 72 75 77 78
Hòa Hòa

30/06/2022
01 09 11 18 23 25 29 32 34 40
48 49 52 53 54 62 66 73 76 79
Hòa Hòa

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

137.360.420.850

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.357.132.100

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00742 ngày 28/06/2022
052230323855|33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00477_max3d_a5_v2_00477.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00477_max3d_a6_v2_00477.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00477_max3d_a4_v2_00477.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00477 ngày 29/06/2022
Giải Đặc biệt
401
359
Giải Nhất
350
695
998
140
Giải nhì
013
611
175
037
253
575
Giải ba
691
531
423
491
548
588
911
745

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

50.036.747.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00907 ngày 29/06/2022
011920273032

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:22aec906-01b2-4fa2-ba02-1e5bf0b6f4ec
Next:3e2800f6-95af-411e-918d-2f02c67af420: 124 / 30/06/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00123_max3dpro_a5_v2_00123.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00123_max3dpro_a6_v2_00123.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00123_max3dpro_a4_v2_00123.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00123 ngày 28/06/2022
Giải Đặc biệt
139
594
Giải nhất
889
772
354
018
Giải Nhì
587
792
692
187
756
437
Giải Ba
185
330
397
129
008
692
073
229

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Ông N.S.B
37.336.878.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Anh P.T.S
36.546.933.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông V.C
92.575.628.850 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Đà Nẵng