.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 18/10/2021 01:58:04
Content save to disk for data catche at 17/10/2021 23:56:08
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
17/10/2021
04 05 07 09 18 22 24 25 32 35
37 38 43 44 48 56 59 61 63 70
Hòa Nhỏ
(12)

17/10/2021
07 09 16 30 34 42 45 51 54 57
59 63 65 67 71 72 74 76 79 80
Lẻ
(11)
Lớn
(15)

17/10/2021
01 06 11 13 16 21 22 25 31 32
34 36 38 39 40 53 58 59 62 68
Chẵn
(11)
Nhỏ
(15)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

79.623.927.750

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.000.000.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00634 ngày 16/10/2021
091722285055|07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00368_max3d_a5_v2_00368.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00368_max3d_a6_v2_00368.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00368_max3d_a4_v2_00368.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00368 ngày 15/10/2021
Giải Đặc biệt
886
682
Giải Nhất
116
706
756
964
Giải nhì
014
133
198
029
288
068
Giải ba
699
592
502
074
796
761
285
567

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

13.176.319.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00798 ngày 17/10/2021
041221222740

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:12e8e354-643d-40e1-b6e8-4dae8e93fae7
Next:f6e37b70-c279-4a6f-bd15-a73bc1bdb753: 16 / 19/10/2021
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00015_max3dpro_a5_v2_00015.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00015_max3dpro_a6_v2_00015.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00015_max3dpro_a4_v2_00015.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00015 ngày 16/10/2021
Giải Đặc biệt
362
339
Giải nhất
864
962
784
230
Giải Nhì
861
188
189
085
748
623
Giải Ba
825
062
488
288
538
720
236
108

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Kết quả QSMT kỳ #00722 ngày 31/08/2021
Giải Nhất
0023
Giải Nhì
5815
 
9073
Giải Ba
1072
 
8769
 
9420
Giải khuyến khích 1
X023
Giải khuyến khích 2
XX23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Thứ 3 5 7

MEGA 6/45
Ông G
14.139.591.250 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Nghệ An
MEGA 6/45
Chị K.O
14.139.591.250 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Quảng Nam
MEGA 6/45
Anh N.A.T
35.050.968.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Trà Vinh