.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 17/01/2021 00:38:08
Content save to disk for data catche at 16/01/2021 23:57:36
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
16/01/2021
06 09 10 13 23 31 32 35 37 40
42 43 46 58 59 61 65 68 70 77
- -
16/01/2021
02 10 12 16 21 24 25 27 32 34
35 47 50 52 57 64 66 72 74 80
Chẵn -
16/01/2021
01 02 15 18 19 20 26 29 38 41
42 44 45 53 57 58 65 68 78 79
- -

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

36.663.441.600

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.900.662.300

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00529 ngày 16/01/2021
131528293244|49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/01.2021/system/game.pdf.result/00262_max3d_a5_v2_00262.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2021/system/game.pdf.result/00262_max3d_a6_v2_00262.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2021/system/game.pdf.result/00262_max3d_a4_v2_00262.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00262 ngày 15/01/2021
Giải Nhất
677
624
Giải nhì
651
595
933
790
Giải ba
366
494
611
530
027
854
Giải khuyến khích
257
530
624
210
269
695
701
287

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

12.000.000.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00691 ngày 15/01/2021
040610132643

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Kết quả QSMT kỳ #00637 ngày 16/01/2021
Giải Nhất
7935
Giải Nhì
7353
 
4928
Giải Ba
4850
 
2939
 
3975
Giải khuyến khích 1
X935
Giải khuyến khích 2
XX35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

POWER 6/55
Ông A
81.778.372.050 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông T.T.Đ
31.074.947.850 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Hà Nội
POWER 6/55
Ông P
50.690.711.550 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh