.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 11/08/2022 18:45:16
Content save to disk for data catche at 11/08/2022 18:39:40
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Last3DProDraw:eaafd607-3871-4211-a16b-54def885b464
Next:124a0bd0-446a-46df-8eab-d9552b7f73f5: 143 / 13/08/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/08.2022/system/game.pdf.result/00142_max3dpro_a5_v2_00142.pdf,https://media.vietlott.vn/main/08.2022/system/game.pdf.result/00142_max3dpro_a6_v2_00142.pdf,https://media.vietlott.vn/main/08.2022/system/game.pdf.result/00142_max3dpro_a4_v2_00142.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00142 ngày 11/08/2022
Giải Đặc biệt
162
738
Giải nhất
035
703
547
491
Giải Nhì
908
915
863
381
598
070
Giải Ba
452
911
311
508
955
306
236
074

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/08.2022/system/game.pdf.result/00495_max3d_a5_v2_00495.pdf,https://media.vietlott.vn/main/08.2022/system/game.pdf.result/00495_max3d_a6_v2_00495.pdf,https://media.vietlott.vn/main/08.2022/system/game.pdf.result/00495_max3d_a4_v2_00495.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00495 ngày 10/08/2022
Giải Đặc biệt
034
401
Giải Nhất
542
577
472
613
Giải nhì
219
346
416
456
387
606
Giải ba
435
558
915
525
595
807
494
319

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

42.823.778.700

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.778.045.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00761 ngày 11/08/2022
011221344855|50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 

Jackpot Mega 6/45 ước tính

32.328.305.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00925 ngày 10/08/2022
040810152631

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
11/08/2022
05 06 08 15 17 26 31 33 34 37
38 40 44 45 46 58 59 61 65 76
Hòa Nhỏ
(12)

11/08/2022
05 06 09 13 15 22 23 32 34 39
40 44 47 54 56 61 62 68 73 78
Chẵn
(11)
Nhỏ
(11)

11/08/2022
01 06 08 11 13 21 25 45 47 51
57 58 59 60 62 64 65 67 75 80
Lẻ
(13)
Lớn
(13)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng