MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00079 | Ngày: 21/10/2019
Giải Nhất
764
715
Giải Nhì
306
192
470
181
Giải ba
714
908
880
711
960
456
Giải khuyến khích
359
166
081
619
265
001
163
957
Kỳ quay: 00078 | Ngày: 18/10/2019
Giải Nhất
412
747
Giải Nhì
046
418
954
999
Giải ba
040
240
877
239
426
233
Giải khuyến khích
002
852
176
849
773
217
050
087
Kỳ quay: 00077 | Ngày: 16/10/2019
Giải Nhất
914
331
Giải Nhì
566
517
555
215
Giải ba
240
939
840
446
038
405
Giải khuyến khích
740
123
706
909
014
077
391
159
Kỳ quay: 00076 | Ngày: 14/10/2019
Giải Nhất
000
539
Giải Nhì
522
178
905
719
Giải ba
728
284
669
470
743
584
Giải khuyến khích
945
657
415
252
977
715
855
365
Kỳ quay: 00075 | Ngày: 11/10/2019
Giải Nhất
067
366
Giải Nhì
546
866
749
266
Giải ba
624
881
768
025
553
561
Giải khuyến khích
237
660
091
545
038
699
368
415