.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 30/07/2021 11:43:12
Content save to disk for data catche at 30/07/2021 11:41:50
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00342 | Ngày: 23/07/2021
Giải Nhất
859
330
Giải Nhì
863
931
816
141
Giải ba
764
903
106
927
721
579
Giải khuyến khích
803
058
250
128
969
653
152
416
Kỳ quay: 00341 | Ngày: 21/07/2021
Giải Nhất
226
409
Giải Nhì
372
404
137
989
Giải ba
155
001
499
153
176
885
Giải khuyến khích
574
167
473
618
919
597
722
632
Kỳ quay: 00340 | Ngày: 19/07/2021
Giải Nhất
157
466
Giải Nhì
891
653
686
578
Giải ba
165
994
911
260
657
215
Giải khuyến khích
806
247
491
806
973
547
058
616
Kỳ quay: 00339 | Ngày: 16/07/2021
Giải Nhất
519
092
Giải Nhì
857
129
593
525
Giải ba
941
972
502
267
809
013
Giải khuyến khích
004
227
474
986
919
986
214
074
Kỳ quay: 00338 | Ngày: 14/07/2021
Giải Nhất
178
539
Giải Nhì
876
030
530
498
Giải ba
166
702
215
217
677
224
Giải khuyến khích
178
157
676
431
705
496
161
667