MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00051 | Ngày: 16/08/2019
Giải Nhất
786
678
Giải Nhì
450
808
991
021
Giải ba
464
084
146
542
065
327
Giải khuyến khích
809
277
571
549
132
294
754
083
Kỳ quay: 00050 | Ngày: 14/08/2019
Giải Nhất
297
697
Giải Nhì
007
543
604
878
Giải ba
773
460
735
104
126
357
Giải khuyến khích
939
966
342
138
344
229
053
497
Kỳ quay: 00049 | Ngày: 12/08/2019
Giải Nhất
583
485
Giải Nhì
923
068
525
692
Giải ba
837
643
631
321
293
816
Giải khuyến khích
721
653
502
087
308
006
853
683
Kỳ quay: 00048 | Ngày: 09/08/2019
Giải Nhất
476
730
Giải Nhì
251
735
285
878
Giải ba
191
760
167
663
805
881
Giải khuyến khích
683
227
860
656
060
403
759
010
Kỳ quay: 00047 | Ngày: 07/08/2019
Giải Nhất
749
333
Giải Nhì
460
176
299
596
Giải ba
039
875
337
846
149
338
Giải khuyến khích
309
721
304
636
840
314
113
537