.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 12/04/2021 23:17:26
Content save to disk for data catche at 12/04/2021 23:15:11
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00298 | Ngày: 12/04/2021
Giải Nhất
702
591
Giải Nhì
679
636
743
853
Giải ba
551
211
786
668
012
977
Giải khuyến khích
398
797
937
877
459
441
004
709
Kỳ quay: 00297 | Ngày: 09/04/2021
Giải Nhất
068
458
Giải Nhì
003
210
387
195
Giải ba
302
671
770
141
259
542
Giải khuyến khích
012
906
832
984
252
425
214
786
Kỳ quay: 00296 | Ngày: 07/04/2021
Giải Nhất
364
247
Giải Nhì
380
311
187
405
Giải ba
968
125
979
706
000
450
Giải khuyến khích
423
612
378
857
935
283
644
474
Kỳ quay: 00295 | Ngày: 05/04/2021
Giải Nhất
540
135
Giải Nhì
610
460
190
641
Giải ba
843
611
898
918
450
043
Giải khuyến khích
275
276
394
763
013
743
035
222
Kỳ quay: 00294 | Ngày: 02/04/2021
Giải Nhất
523
582
Giải Nhì
513
315
508
586
Giải ba
381
836
349
281
837
968
Giải khuyến khích
511
582
885
131
727
223
936
295