.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 16/07/2024 07:28:21
Content save to disk for data catche at 16/07/2024 07:27:01
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00795 | Ngày: 15/07/2024
Giải Đặc biệt
443
995
Giải Nhất
328
463
787
466
Giải Nhì
095
884
933
917
875
972
Giải ba
631
599
104
304
235
866
807
261
Kỳ quay: 00794 | Ngày: 12/07/2024
Giải Đặc biệt
459
218
Giải Nhất
471
818
493
293
Giải Nhì
742
659
284
745
294
904
Giải ba
706
241
950
536
444
827
763
897
Kỳ quay: 00793 | Ngày: 10/07/2024
Giải Đặc biệt
630
172
Giải Nhất
985
124
646
271
Giải Nhì
016
038
466
438
781
237
Giải ba
381
030
343
805
963
601
193
516
Kỳ quay: 00792 | Ngày: 08/07/2024
Giải Đặc biệt
534
467
Giải Nhất
823
933
435
908
Giải Nhì
365
341
639
313
877
154
Giải ba
393
970
831
147
384
284
017
784
Kỳ quay: 00791 | Ngày: 05/07/2024
Giải Đặc biệt
769
867
Giải Nhất
769
564
514
056
Giải Nhì
509
811
579
438
389
628
Giải ba
579
691
374
022
137
275
147
341