MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00100 | Ngày: 09/12/2019
Giải Nhất
804
796
Giải Nhì
604
039
099
873
Giải ba
643
489
433
459
017
232
Giải khuyến khích
996
424
392
556
812
423
821
555
Kỳ quay: 00099 | Ngày: 06/12/2019
Giải Nhất
525
506
Giải Nhì
064
902
453
949
Giải ba
844
836
277
635
136
034
Giải khuyến khích
592
531
590
989
453
636
811
454
Kỳ quay: 00098 | Ngày: 04/12/2019
Giải Nhất
037
667
Giải Nhì
593
150
204
733
Giải ba
295
492
659
403
804
891
Giải khuyến khích
354
910
513
944
449
857
753
056
Kỳ quay: 00097 | Ngày: 02/12/2019
Giải Nhất
230
703
Giải Nhì
691
465
662
133
Giải ba
607
212
865
099
045
895
Giải khuyến khích
232
932
442
898
627
330
200
303
Kỳ quay: 00096 | Ngày: 29/11/2019
Giải Nhất
251
660
Giải Nhì
337
765
143
964
Giải ba
673
778
108
356
755
576
Giải khuyến khích
776
301
702
149
414
318
354
810