.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 16/07/2024 06:45:26
Content save to disk for data catche at 16/07/2024 06:33:03
Page:choi-max3d-gioi-thieu-san-pham-max3d
Page Alias:choi/max3d/gioi-thieu-san-pham-max3d
MenuItemAlias: /vi/choi/max3d/gioi-thieu-san-pham-max3d
 
Max 3D
 

Chỉ từ 10.000 đồng, người tham gia dự thưởng lựa chọn một bộ ba số hoặc hai bộ ba số (đối với cách chơi Max 3D+), trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần

Thể lệ

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một bộ ba số

a) Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ ba số trúng giải, cụ thể như sau:

- Bộ số giải đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

- Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Giải thưởngKết quảGiá trị giải thưởng
(VNĐ)
Giải Đặc BiệtTrùng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự các số1.000.000
Giải NhấtTrùng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các số350.000
Giải NhìTrùng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các số210.000
Giải BaTrùng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các số100.000

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng:

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một bộ ba số tổ hợp:

a) Gồm 4 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một bộ ba số cơ bản để xác định giải thưởng:

Kết quả Giá trị giải thưởng
(VND) theo từng loại
tổ hợp số
Tổ hợp 3 Tổ hợp 6
Trùng bất kỳ 1 trong 2 bộ ba số quay thưởng giải Đặc
biệt theo BẤT KỲ thứ tự nào
340.000 170.000
Trùng bất kỳ 1 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất
theo BẤT KỲ thứ tự nào
120.000 60.000
Trùng bất kỳ 1 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì
theo BẤT KỲ thứ tự nào
70.000 35.000
Trùng bất kỳ 1 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba
theo BẤT KỲ thứ tự nào
30.000 15.000

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ ba số:

a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một bộ ba số cơ bản để xác định giải thưởng:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Giải thưởngKết quảGiá trị giải thưởng
(VNĐ)
Giải Đặc biệtTrùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt1.000.000.000
Giải NhấtTrùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất40.000.000
Giải NhìTrùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì10.000.000
Giải BaTrùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba5.000.000
Giải tưTrùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1.000.000
Giải nămTrùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ150.000
Giải sáuTrùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ40.000

- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên

- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

Hướng dẫn chơi : Tại đây

Thể lệ Max3D : Tại đây