.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 17/06/2024 11:37:05
Content save to disk for data catche at 17/06/2024 11:02:59
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-max-3dpro
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
Max3d Pro

Kết quả quay số mở thưởng Max 3D Pro

Kỳ quay thưởng #00429 ngày 15/06/2024
Giải Đặc biệt
635
081
Giải Nhất
008
741
351
640
Giải Nhì
953
728
538
850
177
105
Giải Ba
500
821
578
783
048
642
632
707

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Đặc biệt
635 081
0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt
081 635
0 400.000.000
Giải Nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
008 741 351 640
1 30.000.000
Giải Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
953 728 538
850 177 105
7 10.000.000
Giải Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
500 821 578 783
048 642 632 707
15 4.000.000
Giải tư Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số
635 081 008 741 351 640
953 728 538 850 177 105
500 821 578 783 048 642
632 707
49 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
635 081
554 100.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
008 741 351 640 953 728
538 850 177 105 500 821
578 783 048 642 632 707
4.949 40.000

.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.