.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 17/06/2024 09:56:56
Content save to disk for data catche at 17/06/2024 09:51:53
Page:trung-thuong-linh-thuong-quy-dinh-linh-thuong
Page Alias:trung-thuong/linh-thuong/quy-dinh-linh-thuong
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/quy-dinh-linh-thuong

Quy định lĩnh thưởng

 

I. Quy định trả thưởng đối với vé phát hành qua kênh phân phối thiết bị đầu cuối


Áp dụng cho kênh bán hàng qua Thiết bị đầu cuối “Ban hành kèm theo Quyết định số 968/QĐ-VIETLOTT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam”

Ủy quyền và phân cấp trả thưởng (Điều 10)

a) Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở xuống thì Vietlott ủy quyền cho Đại lý tổ chức trả thưởng.
b) Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng thì Chi nhánh quản lý địa bàn phát hành vé trúng thưởng có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.

Hồ sơ, tài liệu tiếp nhận từ người lĩnh thưởng, bao gồm (Mục 3 – Điều 15)
a) Vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Quy định này;
b) Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật (bản gốc) (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu) để kiểm tra, đối chiếu với thông tin ghi tại mặt sau của vé trúng thưởng;
c) Giấy ủy quyền lĩnh thưởng hợp lệ đối với trường hợp ủy quyền lĩnh thưởng.

Ủy quyền lĩnh thưởng (Điều 19)
Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú của Người trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng (Điều 12)
a) Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả QSMT. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
b) Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả QSMT chính thức được công bố trên Trang thông tin điện tử của Vietlott (www.vietlott.vn).


Thời gian trả thưởng (Điều 13)
a) Thời gian trả thưởng cho Người lĩnh thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott/Đại lý nhận được yêu cầu trả thưởng của Người lĩnh thưởng. Trường hợp ngày trả thưởng do Người lĩnh thưởng yêu cầu vượt quá thời gian trả thưởng nêu trên thì Người lĩnh thưởng điền thông tin yêu cầu ngày trả thưởng tại Phiếu yêu cầu trả thưởng.

b) Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số
Thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn theo dõi tại đây.

II. Quy định trả thưởng đối với vé phát hành qua kênh phân phối điện thoại

(Áp dụng cho các vé trúng thưởng được phát hành qua kênh điện thoại “Ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-VIETLOTT ngày 18/11/2020  của Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam)
 Thời gian trả thưởng
1. Thời gian trả thưởng cho Người lĩnh thưởng:
a) Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả QSMT, Đại lý thực hiện trả thưởng tự động vào tài khoản nhận thưởng của Người trúng thưởng;
b) Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng đến 10 tỷ đồng:
  • Đại lý gửi thông báo xác nhận việc trả thưởng vào tài khoản nhận thưởng đã đăng ký của Người trúng thưởng qua tài khoản tham gia dự thưởng và/hoặc tin nhắn SMS chậm nhất 01 ngày sau ngày xác định kết quả QSMT; Thời gian thanh toán của Đại lý chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Người trúng thưởng xác nhận tài khoản nhận thưởng;
  • Trường hợp trong vòng 05 ngày kể từ ngày Đại lý gửi thông báo mà Người trúng thưởng không xác nhận tài khoản nhận thưởng hoặc không cập nhật lại tài khoản nhận thưởng theo hướng dẫn của Đại lý (nếu không đồng ý trả thưởng vào tài khoản nhận thưởng đã đăng ký) thì chậm nhất 05 ngày làm việc tiếp theo, Đại lý thực hiện trả thưởng tự động vào tài khoản nhận thưởng đã đăng ký của Người trúng thưởng;
c) Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng:
  • Trụ sở chính tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng cho Người lĩnh thưởng chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng.
  • Trường hợp Người lĩnh thưởng yêu cầu trả thưởng tại Chi nhánh thì Chi nhánh tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng. 
  1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 Điều kiện của vé trúng thưởng
Vé trúng thưởng phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện dưới đây:
1. Vé trúng thưởng phải được ghi nhận trên hệ thống của Vietlott trước thời gian dừng bán vé theo quy định của Bộ Tài chính và Thể lệ tham gia dự thưởng của từng sản phẩm.
2. Chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott.
3. Còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
4. Thông tin tham gia dự thưởng của Người trúng thưởng trùng khớp với các thông tin tại tài khoản tham gia dự thưởng của Người tham gia dự thưởng đã đăng ký.
 Điều kiện lĩnh thưởng tại Vietlott
1. Giấy tờ tùy thân của Người lĩnh thưởng xuất trình khi đề nghị lĩnh thưởng tại Vietlott phải trùng khớp với các thông tin lưu trong hệ thống của Vietlott.
2. Trường hợp ủy quyền lĩnh thưởng, thông tin của Người trúng thưởng tại Giấy ủy quyền lĩnh thưởng phải trùng khớp với các thông tin lưu trong hệ thống của Vietlott.
3. Hồ sơ, tài liệu tiếp nhận từ Người lĩnh thưởng đối với vé trúng thưởng được yêu cầu trả thưởng tại Trụ sở chính hoặc Chi nhánh, gồm:
a) Giấy yêu cầu trả thưởng;
b) Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật (bản gốc);
c) Giấy ủy quyền lĩnh thưởng hợp lệ.
4. Trường hợp Người trúng thưởng không xuất trình được Giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin lưu trong hệ thống:
- Trường hợp Người trúng thưởng làm mất giấy tờ tùy thân: Người trúng thưởng phải làm lại giấy tờ tùy thân mới và thay đổi thông tin tương ứng trên tài khoản tham gia dự thưởng trước khi đề nghị lĩnh thưởng; hoặc trường hợp Người trúng thưởng làm mất Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân mờ, không nhìn rõ số, Người trúng thưởng có thể dùng Hộ chiếu có ghi thông tin số Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân trùng khớp với thông tin lưu trong hệ thống của Vietlott;
- Trường hợp Người trúng thưởng thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân: Người trúng thưởng phải cập nhật thông tin thay đổi trên tài khoản tham gia dự thưởng trước khi đề nghị lĩnh thưởng;
- Trường hợp giấy tờ tùy thân hết hạn, không nhìn rõ hình ảnh hoặc các thông tin cơ bản trên giấy tờ tùy thân: Người trúng thưởng phải làm lại giấy tờ tùy thân mới và thay đổi thông tin tương ứng trên tài khoản tham gia dự thưởng.
 Hình thức thanh toán trả thưởng
a) Đối với vé do Đại lý trả thưởng: thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng vào tài khoản nhận thưởng;
b) Đối với vé do Vietlott trả thưởng: thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản theo yêu cầu của Người lĩnh thưởng.