.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 13/04/2024 02:54:04
Content save to disk for data catche at 13/04/2024 02:53:04
Page:vietlott-gambling-calculator
Page Alias:vietlott/gambling-calculator
MenuItemAlias: /vi/vietlott/gambling-calculator
Bảng tính theo dõi giá trị và thời gian tham gia dự thưởng
Theo dõi thời gian và ngân sách tham gia dự thưởng có thể giúp bạn quản lý tốt hơn cách chơi của mình.
Ngày
(DD/MM/YY)
Loại hình
(Có thể lựa chọn nhiều hơn 1 tùy chọn)
Tổng tham gia dự thưởng
(VND)
Thời gian chơi
Giờ (s))
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno
 Power  Mega  Max4D  Max 3D  Keno