.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/02/2024 12:01:57
Content save to disk for data catche at 27/02/2024 18:16:08
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-645
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/645
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/645

Kết quả quay số mở thưởng MEGA 6/45

Kỳ quay thưởng #01164 ngày 25/02/2024
050710121526
Giá trị Jackpot

13.116.681.000

VNĐ

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 13.116.681.000
Giải Nhất O O O O O 35 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1.227 300.000
Giải Ba O O O 18.324 30.000

.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.