MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00520 17/11/2019 16/01/2020
2 Kỳ quay thưởng 00519 15/11/2019 14/01/2020
3 Kỳ quay thưởng 00518 13/11/2019 12/01/2020
4 Kỳ quay thưởng 00517 10/11/2019 09/01/2020
5 Kỳ quay thưởng 00516 08/11/2019 07/01/2020
6 Kỳ quay thưởng 00515 06/11/2019 05/01/2020
7 Kỳ quay thưởng 00514 03/11/2019 02/01/2020
8 Kỳ quay thưởng 00513 01/11/2019 31/12/2019
9 Kỳ quay thưởng 00512 30/10/2019 29/12/2019
10 Kỳ quay thưởng 00511 27/10/2019 26/12/2019
11 Kỳ quay thưởng 00510 25/10/2019 24/12/2019
12 Kỳ quay thưởng 00509 23/10/2019 22/12/2019
13 Kỳ quay thưởng 00508 20/10/2019 19/12/2019
14 Kỳ quay thưởng 00507 18/10/2019 17/12/2019
15 Kỳ quay thưởng 00506 16/10/2019 15/12/2019