.23 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 02/12/2022 05:36:16
Content save to disk for data catche at 01/12/2022 23:59:39
Page:home
Page Alias:home

Draw results

Last3DProDraw:5af17af1-abc5-4b9b-a087-679acd4a8a07
Next:5f73a83c-8675-4e53-abaa-26bcc9c144d9: 191 / 03/12/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/12.2022/system/game.pdf.result/00190_max3dpro_a5_v2_00190.pdf,https://media.vietlott.vn/main/12.2022/system/game.pdf.result/00190_max3dpro_a6_v2_00190.pdf,https://media.vietlott.vn/main/12.2022/system/game.pdf.result/00190_max3dpro_a4_v2_00190.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00190 ngày 01/12/2022
Giải Đặc biệt
367
358
Giải nhất
306
547
169
964
Giải Nhì
761
906
152
961
220
880
Giải Ba
708
096
080
944
642
682
654
834

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Tuesday - Thusday - Saturday

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/11.2022/system/game.pdf.result/00543_max3d_a5_v2_00543.pdf,https://media.vietlott.vn/main/11.2022/system/game.pdf.result/00543_max3d_a6_v2_00543.pdf,https://media.vietlott.vn/main/11.2022/system/game.pdf.result/00543_max3d_a4_v2_00543.pdf
Result of Draw ID #00543 Date 30/11/2022
Giải Đặc biệt
654
906
First prize
709
773
171
439
Second prize
970
198
728
678
941
957
Third prize
694
865
859
193
729
387
710
046

The digits must match with those of winning number in exact order

Live broadcast on VTC3

From 18h00 – 18h30 Monday - Wednesday - Friday

Estimated Power 6/55 Jackpot 1

103.576.368.900

VNĐ

Estimated Power 6/55 Jackpot 2

3.527.962.850

VND

Result of Draw ID #00809 Date 01/12/2022
111429315254|07

Entry numbers must match the result numbers, but no need to be in exact order

Live broadcast on VTC3

From 18h00 – 18h30 Tuesday - Thusday - Saturday

How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2 See details here

 

Estimated Mega 6/45 Jackpot

14.921.807.000

VNĐ

Result of Draw ID #00973 Date 30/11/2022
071520253237

Entry numbers must match the result numbers, but no need to be in exact order

Live broadcast on VTC3

From 18h00 – 18h30 Wednesday - Friday - Sunday

Ngày / kỳ Kết quả Tổng Lớn/nhỏ/hòa
01/12/2022
4 6 4
14 Lớn

01/12/2022
4 6 2
12 Lớn

01/12/2022
4 1 3
8 Nhỏ

  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại ứng dụng Vietlott SMS tải app tại đường link
Ngày / kỳ Result Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
01/12/2022
08 14 17 21 31 36 42 43 51 53
55 60 62 63 66 67 68 72 76 80
Chẵn
(11)
Lớn
(14)

01/12/2022
04 05 08 13 17 23 25 37 39 43
46 48 54 59 62 64 67 69 72 73
Lẻ
(12)
Lớn
(11)

01/12/2022
02 03 05 08 12 21 22 23 24 30
34 36 37 41 42 47 51 58 69 70
Chẵn
(11)
Nhỏ
(13)

  • Entry numbers must match the result numbers, but no need to be in exact order
  • Draw each 10 minute
  • Draw result are live on TV screen at Point of Sale
Index was outside the bounds of the array.