.20 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 03/02/2023 23:19:53
Content save to disk for data catche at 03/02/2023 18:59:16
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-655
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Power 6/55 Draw result

Draw ID #00835 Date 02/02/2023
031023293453|11
Value Jackpot 1

79.652.814.150

VND

Jackpot 2 value

4.089.873.700

VND

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot 1 O O O O O O 0 79.652.814.150
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4.089.873.700
Giải Nhất O O O O O 15 40.000.000
Second prize O O O O 899 500.000
Third prize O O O 19.788 50.000

* How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2, See details here

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days, from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim .