.20 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 17/01/2021 00:25:23
Content save to disk for data catche at 16/01/2021 18:50:06
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-655
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Power 6/55 Draw result

Draw ID #00529 Date 16/01/2021
131528293244|49
Value Jackpot 1

36.663.441.600

VND

Jackpot 2 value

3.900.662.300

VND

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot 1 O O O O O O 0 36.663.441.600
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.900.662.300
Giải Nhất O O O O O 15 40.000.000
Second prize O O O O 505 500.000
Third prize O O O 11.043 50.000

* How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2, See details here

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days, from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim .