.21 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 01/04/2023 15:52:38
Content save to disk for data catche at 01/04/2023 15:51:34
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
Page Alias:trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /en/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

13.000 tỷ đồng (tính đến hết năm 2021)

Customer rewards

6.200 tỷ đồng (tính đến hết năm 2021)

Contribution to local budgets

65 tỷ đồng (tính đến hết năm 2021)

Social programs by Jackpot winners

Social programs by Vietlott and partners