MenuItemAlias: /en/trach-nhiem-xa-hoi/trach-nhiem-voi-cong-dong
Vietlott đồng hành cùng người cao tuổi trong chương trình “Mắt sáng

27/06/2019 01:47

Đoàn Thanh niên Vietlott hưởng ứng chương trình “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019”

26/06/2019 08:25

Khách hàng Vietlott ủng hộ từ thiện hai mái ấm tình thương ở Hồ Chí Minh.

24/06/2019 10:29

Vietlott tiếp bước đến trường cho trẻ em nghèo tại Nghệ An

20/06/2019 10:10

Vietlott mang “cặp lá yêu thương” đến với trẻ em khó khăn tại Nghệ An.

30/05/2019 03:35

Năm 2018, Vietlott nộp ngân sách các địa phương gần 1.200 tỷ đồng, tăng gần 10% so với 2017

22/05/2019 07:07

136 tỷ đồng Jackpot không người lĩnh được nộp ngân sách địa phương

21/05/2019 07:04

VIETLOTT CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

13/05/2019 01:43

Vietlott cùng chương trình “Mắt sáng” của đem đến cơ hội cho người cao tuổi tại tỉnh Quảng Nam

30/03/2019 13:30

Vietlott cùng Cặp lá yêu thương mang “cơ hội để tốt hơn” đến với trẻ em khó khăn tại Kon Tum

05/03/2019 07:53

Đầu năm, Vietlott cùng đối tác, khách hàng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội

03/02/2019 03:08

Thay mặt khách hàng, Vietlott mang Tết về với trẻ em khó khăn tại Nam Định

20/01/2019 03:22