.20 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 30/07/2021 12:22:58
Content save to disk for data catche at 30/07/2021 12:21:31
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Compare

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Draw ID: 00342 | Date: 23/07/2021
First prize
859
330
Second prize
863
931
816
141
Third prize
764
903
106
927
721
579
Encouragement prize
803
058
250
128
969
653
152
416
Draw ID: 00341 | Date: 21/07/2021
First prize
226
409
Second prize
372
404
137
989
Third prize
155
001
499
153
176
885
Encouragement prize
574
167
473
618
919
597
722
632
Draw ID: 00340 | Date: 19/07/2021
First prize
157
466
Second prize
891
653
686
578
Third prize
165
994
911
260
657
215
Encouragement prize
806
247
491
806
973
547
058
616
Draw ID: 00339 | Date: 16/07/2021
First prize
519
092
Second prize
857
129
593
525
Third prize
941
972
502
267
809
013
Encouragement prize
004
227
474
986
919
986
214
074
Draw ID: 00338 | Date: 14/07/2021
First prize
178
539
Second prize
876
030
530
498
Third prize
166
702
215
217
677
224
Encouragement prize
178
157
676
431
705
496
161
667