.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 03/03/2021 17:53:08
Content save to disk for data catche at 03/03/2021 17:51:40
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/03/2021
09 10 12 23 24 30 33 40 42 46
48 53 57 59 66 68 74 76 78 79
- Chẵn
03/03/2021
01 13 14 15 16 20 29 31 34 46
48 55 57 59 67 69 70 75 77 78
- -
03/03/2021
04 07 14 21 22 28 37 39 42 46
53 54 55 57 59 60 62 67 74 78
- -
03/03/2021
09 11 12 15 22 23 24 26 29 31
36 37 44 45 49 55 62 66 70 75
- -
03/03/2021
02 11 18 19 20 30 32 34 39 41
42 49 50 52 54 64 65 68 76 77
- Chẵn
03/03/2021
01 02 07 08 09 15 19 22 23 28
31 35 36 42 45 56 63 67 69 74
Nhỏ -
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng