.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 11/08/2022 17:48:03
Content save to disk for data catche at 11/08/2022 17:42:43
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
11/08/2022
03 04 11 12 13 14 21 22 25 31
43 44 48 53 55 56 58 64 72 80
Chẵn
(11)
Hòa
11/08/2022
02 04 06 11 15 17 24 29 34 41
46 51 52 55 59 68 72 74 77 78
Chẵn
(11)
Lớn
(11)
11/08/2022
02 06 07 14 15 16 23 32 34 37
41 57 63 64 65 66 68 74 76 78
Chẵn
(12)
Hòa
11/08/2022
01 07 12 13 19 24 27 36 39 56
57 59 60 62 63 64 67 72 75 80
Lẻ
(11)
Lớn
(11)
11/08/2022
01 05 07 10 11 14 15 16 30 33
36 37 41 51 55 58 64 65 70 79
Lẻ
(12)
Nhỏ
(12)
11/08/2022
13 16 21 23 24 29 32 37 39 42
45 46 53 54 55 71 72 74 77 80
Lẻ
(11)
Lớn
(11)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng