.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 30/07/2021 10:13:34
Content save to disk for data catche at 30/07/2021 10:13:18
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
24/07/2021
05 10 13 16 17 23 25 26 28 32
34 35 40 44 52 63 65 70 74 79
Chẵn
(11)
Nhỏ
(13)
24/07/2021
02 08 13 16 20 21 22 24 27 28
35 37 39 40 51 53 54 56 58 62
Chẵn
(12)
Nhỏ
(14)
24/07/2021
06 15 16 19 28 29 34 38 42 44
48 49 56 58 61 68 69 70 74 78
Chẵn
(14)
Lớn
(12)
24/07/2021
06 07 15 24 25 28 29 31 35 40
44 53 55 61 62 63 64 66 71 79
Lẻ
(12)
Hòa
24/07/2021
08 11 15 18 21 32 33 36 37 45
51 53 60 63 74 75 76 78 79 80
Lẻ
(11)
Lớn
(11)
24/07/2021
02 07 11 15 17 19 22 30 32 34
36 37 44 48 51 54 59 62 68 73
Chẵn
(11)
Nhỏ
(12)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng