.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 10/05/2021 07:49:22
Content save to disk for data catche at 10/05/2021 07:49:00
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
10/05/2021
10 13 17 18 19 24 28 30 33 34
41 42 43 50 54 58 75 76 77 80
Chẵn
(12)
Hòa
10/05/2021
04 19 21 28 30 31 32 35 37 40
44 45 50 52 53 57 60 62 68 70
Chẵn
(12)
Hòa
10/05/2021
01 20 22 23 24 25 26 28 30 34
40 48 49 51 52 63 66 72 79 80
Chẵn
(13)
Nhỏ
(11)
10/05/2021
02 08 09 10 12 13 15 17 19 22
26 33 35 42 49 53 66 76 78 80
Chẵn
(11)
Nhỏ
(13)
10/05/2021
05 08 18 26 28 32 33 35 40 41
44 49 53 55 56 59 61 62 64 65
Hòa Lớn
(11)
10/05/2021
03 05 12 13 18 22 23 24 25 30
35 37 39 42 63 68 69 71 76 79
Lẻ
(12)
Nhỏ
(13)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng