.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 02/12/2022 05:33:40
Content save to disk for data catche at 01/12/2022 23:59:47
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 6 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
01/12/2022
08 14 17 21 31 36 42 43 51 53
55 60 62 63 66 67 68 72 76 80
Chẵn
(11)
Lớn
(14)
01/12/2022
04 05 08 13 17 23 25 37 39 43
46 48 54 59 62 64 67 69 72 73
Lẻ
(12)
Lớn
(11)
01/12/2022
02 03 05 08 12 21 22 23 24 30
34 36 37 41 42 47 51 58 69 70
Chẵn
(11)
Nhỏ
(13)
01/12/2022
03 04 10 13 16 25 30 31 36 39
42 50 54 57 59 63 68 70 71 78
Chẵn
(11)
Hòa
01/12/2022
03 07 18 23 31 36 46 50 53 54
55 59 60 64 65 70 73 74 75 76
Hòa Lớn
(14)
01/12/2022
01 08 09 10 12 37 38 39 49 58
59 60 62 68 69 70 72 77 79 80
Chẵn
(11)
Lớn
(12)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng