MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày quay Kỳ quay Kết quả
21/10/2019 #0005700
02 03 05 07 08 11 13 20 25 44
49 50 54 55 57 62 68 73 77 79
21/10/2019 #0005699
03 04 05 08 10 21 25 27 30 38
39 41 43 52 57 58 69 70 73 77
21/10/2019 #0005698
01 04 07 10 12 15 20 25 28 29
33 44 45 49 52 53 58 60 73 79
21/10/2019 #0005697
09 10 12 15 18 24 32 34 41 43
52 53 63 65 69 70 71 75 78 80
21/10/2019 #0005696
02 03 05 08 10 12 14 19 26 35
37 42 45 47 54 61 65 67 71 78
21/10/2019 #0005695
16 17 19 20 23 38 41 44 45 47
49 51 53 55 59 64 71 73 74 80
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng