.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 18/10/2021 01:16:46
Content save to disk for data catche at 17/10/2021 23:58:28
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
17/10/2021
04 05 07 09 18 22 24 25 32 35
37 38 43 44 48 56 59 61 63 70
Hòa Nhỏ
(12)
17/10/2021
07 09 16 30 34 42 45 51 54 57
59 63 65 67 71 72 74 76 79 80
Lẻ
(11)
Lớn
(15)
17/10/2021
01 06 11 13 16 21 22 25 31 32
34 36 38 39 40 53 58 59 62 68
Chẵn
(11)
Nhỏ
(15)
17/10/2021
05 07 08 13 15 16 27 31 38 40
41 45 50 51 53 55 57 63 66 77
Lẻ
(14)
Hòa
17/10/2021
02 03 12 16 18 21 35 44 49 50
54 56 58 60 61 66 69 71 73 80
Chẵn
(12)
Lớn
(13)
17/10/2021
06 07 16 18 22 23 38 39 40 45
47 50 52 54 63 67 68 78 79 80
Chẵn
(12)
Lớn
(11)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng