.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 01/04/2023 13:50:44
Content save to disk for data catche at 01/04/2023 13:50:17
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
(*)Dữ liệu tìm kiếm / dò số trong vòng 6 tháng gần đây
Tìm thấy 6 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
01/04/2023
01 04 05 06 09 12 13 22 33 35
38 44 50 55 59 64 67 72 76 79
Hòa Nhỏ
(11)
01/04/2023
04 06 09 12 13 16 17 18 20 23
26 27 31 36 43 51 55 57 63 78
Lẻ
(11)
Nhỏ
(14)
01/04/2023
08 09 20 22 31 34 39 40 42 47
51 53 56 61 64 65 69 74 78 80
Chẵn
(11)
Lớn
(12)
01/04/2023
03 05 07 16 18 22 32 39 43 44
47 48 51 62 64 65 73 77 78 80
Hòa Lớn
(12)
01/04/2023
01 06 14 17 19 20 22 32 33 34
37 40 46 54 58 62 66 69 74 75
Chẵn
(13)
Nhỏ
(12)
01/04/2023
06 20 23 25 27 28 31 32 34 38
41 45 49 54 58 61 68 69 70 79
Hòa Hòa
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng