MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/12/2019
15 16 20 23 24 27 33 35 44 45
47 50 55 57 59 61 71 75 79 80
- Lẻ
11/12/2019
01 02 05 09 17 20 22 23 24 27
32 35 40 43 45 46 51 53 73 79
Nhỏ Lẻ
11/12/2019
14 18 19 21 24 32 41 42 44 45
48 49 50 59 60 65 67 69 74 78
Lớn -
11/12/2019
07 13 18 22 25 27 30 37 39 45
50 53 56 58 63 64 67 69 73 78
- -
11/12/2019
02 08 10 12 16 23 25 28 34 41
42 48 50 59 63 64 72 73 76 80
- Chẵn
11/12/2019
02 04 08 10 11 13 14 17 18 23
26 30 37 47 48 50 56 60 71 77
Nhỏ -
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng