.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 24/01/2022 16:50:15
Content save to disk for data catche at 24/01/2022 16:46:34
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
24/01/2022
02 03 04 08 09 24 26 29 34 35
47 49 52 53 56 57 63 69 78 79
Lẻ
(11)
Hòa
24/01/2022
01 06 09 20 28 39 40 41 45 54
57 61 62 65 67 68 70 71 75 78
Lẻ
(11)
Lớn
(13)
24/01/2022
02 10 11 17 21 22 23 33 35 36
46 49 50 51 62 64 67 73 77 79
Lẻ
(12)
Hòa
24/01/2022
02 03 04 05 10 14 24 34 39 41
43 45 50 51 52 59 63 69 73 74
Lẻ
(11)
Lớn
(11)
24/01/2022
02 05 08 09 22 23 26 31 32 35
38 50 52 57 61 62 69 78 79 80
Chẵn
(11)
Nhỏ
(11)
24/01/2022
07 08 14 24 30 34 35 36 38 47
49 54 58 62 63 65 72 74 76 77
Chẵn
(13)
Lớn
(11)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng