.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 04/12/2020 20:30:28
Content save to disk for data catche at 04/12/2020 20:30:04
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/12/2020
04 08 09 13 20 22 23 26 27 31
34 42 48 49 53 60 61 72 73 79
- -
04/12/2020
03 11 12 21 22 31 33 39 41 42
47 52 53 63 68 69 70 76 77 78
- -
04/12/2020
01 02 06 11 19 22 26 31 32 38
44 46 47 48 55 58 61 64 76 79
- -
04/12/2020
02 06 10 13 19 22 31 38 40 45
48 49 53 57 58 63 65 66 68 73
- -
04/12/2020
10 12 27 31 38 40 41 47 48 50
53 56 63 66 68 70 72 78 79 80
Lớn Chẵn
04/12/2020
01 04 05 14 15 17 18 20 26 43
50 51 53 54 59 65 70 72 74 77
- -
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng