.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 17/06/2024 10:00:03
Content save to disk for data catche at 17/06/2024 09:59:40
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
(*)Dữ liệu tìm kiếm / dò số trong vòng 6 tháng gần đây
Tìm thấy 6 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
17/06/2024
06 08 14 22 27 39 40 42 44 45
46 49 53 54 56 66 67 72 73 79
Chẵn
(12)
Lớn
(13)
17/06/2024
12 13 15 17 21 25 32 35 37 38
40 44 49 59 65 67 71 72 76 78
Lẻ
(12)
Nhỏ
(11)
17/06/2024
01 02 03 13 18 30 32 34 35 37
42 47 52 59 61 69 73 77 79 80
Lẻ
(12)
Hòa
17/06/2024
01 07 15 17 20 21 23 26 27 30
36 41 52 57 58 63 67 69 73 74
Lẻ
(13)
Nhỏ
(11)
17/06/2024
02 06 08 09 14 18 21 39 51 54
59 60 61 64 70 71 75 76 78 80
Chẵn
(12)
Lớn
(12)
17/06/2024
02 06 19 20 21 22 27 28 33 34
37 40 41 42 44 46 56 61 68 75
Chẵn
(12)
Nhỏ
(12)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng