MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-keno
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 10493 11/12/2019 09/02/2020
2 Kỳ quay thưởng 10492 11/12/2019 09/02/2020
3 Kỳ quay thưởng 10491 11/12/2019 09/02/2020
4 Kỳ quay thưởng 10490 11/12/2019 09/02/2020
5 Kỳ quay thưởng 10489 11/12/2019 09/02/2020
6 Kỳ quay thưởng 10488 11/12/2019 09/02/2020
7 Kỳ quay thưởng 10487 11/12/2019 09/02/2020
8 Kỳ quay thưởng 10486 11/12/2019 09/02/2020
9 Kỳ quay thưởng 10485 11/12/2019 09/02/2020
10 Kỳ quay thưởng 10484 11/12/2019 09/02/2020
11 Kỳ quay thưởng 10483 11/12/2019 09/02/2020
12 Kỳ quay thưởng 10482 11/12/2019 09/02/2020
13 Kỳ quay thưởng 10481 11/12/2019 09/02/2020
14 Kỳ quay thưởng 10480 11/12/2019 09/02/2020
15 Kỳ quay thưởng 10479 11/12/2019 09/02/2020