.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 16/07/2024 07:03:04
Content save to disk for data catche at 16/07/2024 07:01:32
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-max-3dpro
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
Max3d Pro

Kết quả quay số mở thưởng Max 3D Pro

Kỳ quay thưởng #00441 ngày 13/07/2024
Giải Đặc biệt
744
801
Giải Nhất
420
054
771
455
Giải Nhì
535
056
681
130
305
112
Giải Ba
043
557
817
115
540
173
398
281

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Đặc biệt
744 801
0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt
801 744
0 400.000.000
Giải Nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
420 054 771 455
0 30.000.000
Giải Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
535 056 681
130 305 112
6 10.000.000
Giải Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
043 557 817 115
540 173 398 281
4 4.000.000
Giải tư Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số
744 801 420 054 771 455
535 056 681 130 305 112
043 557 817 115 540 173
398 281
33 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
744 801
433 100.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
420 054 771 455 535 056
681 130 305 112 043 557
817 115 540 173 398 281
4.805 40.000

.