.22 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
<< Kỳ trướcKỳ sau >> Danh sách kết quả
Ngày quay Kỳ quay Kết quả
17/06/2024 #0198183
02 06 19 20 21 22 27 28 33 34 37 40 41 42 44 46 56 61 68 75
C
CHẴN12
>
LỚN8
L
LẺ8
<
NHỎ12
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 10 trong 20 số
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
710.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 06 trong 20 số
80.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 05 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 12 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 09 trong 20 số
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
150.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 05 trong 20 số
30.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 29 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 08 trong 20 số
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 4 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 16 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 18 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 07 trong 20 số
40.000.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 06 trong 20 số
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
100.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 04 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 26 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 77 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 06 trong 20 số
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
450.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 04 trong 20 số
40.000 đ ( Số lượng: 4 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 35 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 05 trong 20 số
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0 đ ( Số lượng: 3 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 44 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 04 trong 20 số
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 02 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 41 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số
200.000 đ ( Số lượng: 8 )
Trùng 02 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 22 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số
90.000 đ ( Số lượng: 10 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số
20.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
15 số trở lên là số chẵn
200.000 đồng
13 hoặc 14 số là số chẵn
40.000 đồng
11 hoặc 12 số là số chẵn
20.000 đồng (10)
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ
20.000 đồng
11 hoặc 12 số là số lẻ
20.000 đồng
13 hoặc 14 số là số lẻ
40.000 đồng
15 số trở lên là số lẻ
200.000 đồng
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80
26.000 đồng
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80
10.000 đồng
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80
26.000 đồng
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40
10.000 đồng (3)
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40
26.000 đồng
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
  • Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.