.21 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 03/10/2022 22:39:17
Content save to disk for data catche at 03/10/2022 22:30:38
Page:trung-thuong-linh-thuong-thoi-gian-linh-thuong-max-4d
Page Alias:trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Max3d Pro
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00722 31/08/2021 30/10/2021
2 Kỳ quay thưởng 00721 28/08/2021 27/10/2021
3 Kỳ quay thưởng 00720 26/08/2021 25/10/2021
4 Kỳ quay thưởng 00719 24/08/2021 23/10/2021
5 Kỳ quay thưởng 00718 21/08/2021 20/10/2021
6 Kỳ quay thưởng 00717 19/08/2021 18/10/2021
7 Kỳ quay thưởng 00716 22/07/2021 20/09/2021
8 Kỳ quay thưởng 00715 20/07/2021 18/09/2021
9 Kỳ quay thưởng 00714 17/07/2021 15/09/2021
10 Kỳ quay thưởng 00713 15/07/2021 13/09/2021
11 Kỳ quay thưởng 00712 13/07/2021 11/09/2021
12 Kỳ quay thưởng 00711 10/07/2021 08/09/2021
13 Kỳ quay thưởng 00710 08/07/2021 06/09/2021
14 Kỳ quay thưởng 00709 06/07/2021 04/09/2021
15 Kỳ quay thưởng 00708 03/07/2021 01/09/2021