.21 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 02/12/2022 06:06:22
Content save to disk for data catche at 02/12/2022 05:59:29
Page:trung-thuong-linh-thuong-thoi-gian-linh-thuong-bingo
Page Alias:trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-bingo
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-bingo
Mega 6/45
Power 6/55
Bingo18
Max 3D
Max3d Pro
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 7968 01/12/2022 30/01/2023
2 Kỳ quay thưởng 7967 01/12/2022 30/01/2023
3 Kỳ quay thưởng 7966 01/12/2022 30/01/2023
4 Kỳ quay thưởng 7965 01/12/2022 30/01/2023
5 Kỳ quay thưởng 7964 01/12/2022 30/01/2023
6 Kỳ quay thưởng 7963 01/12/2022 30/01/2023
7 Kỳ quay thưởng 7962 01/12/2022 30/01/2023
8 Kỳ quay thưởng 7961 01/12/2022 30/01/2023
9 Kỳ quay thưởng 7960 01/12/2022 30/01/2023
10 Kỳ quay thưởng 7959 01/12/2022 30/01/2023
11 Kỳ quay thưởng 7958 01/12/2022 30/01/2023
12 Kỳ quay thưởng 7957 01/12/2022 30/01/2023
13 Kỳ quay thưởng 7956 01/12/2022 30/01/2023
14 Kỳ quay thưởng 7955 01/12/2022 30/01/2023
15 Kỳ quay thưởng 7954 01/12/2022 30/01/2023