MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00476 10/12/2019 08/02/2020
2 Kỳ quay thưởng 00475 07/12/2019 05/02/2020
3 Kỳ quay thưởng 00474 05/12/2019 03/02/2020
4 Kỳ quay thưởng 00473 03/12/2019 01/02/2020
5 Kỳ quay thưởng 00472 30/11/2019 29/01/2020
6 Kỳ quay thưởng 00471 28/11/2019 27/01/2020
7 Kỳ quay thưởng 00470 26/11/2019 25/01/2020
8 Kỳ quay thưởng 00469 23/11/2019 22/01/2020
9 Kỳ quay thưởng 00468 21/11/2019 20/01/2020
10 Kỳ quay thưởng 00467 19/11/2019 18/01/2020
11 Kỳ quay thưởng 00466 16/11/2019 15/01/2020
12 Kỳ quay thưởng 00465 14/11/2019 13/01/2020
13 Kỳ quay thưởng 00464 12/11/2019 11/01/2020
14 Kỳ quay thưởng 00463 09/11/2019 08/01/2020
15 Kỳ quay thưởng 00462 07/11/2019 06/01/2020