.23 -> NO CATCHE
Page Alias:xem-chi-tiet-tin-tuc
MenuItemAlias: /vi/xem-chi-tiet-tin-tuc

Vietlott nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng cho 10 thị trường mới

11/10/2018 13:19

Tại 10 thị trường mới triển khai từ cuối 2017, Vietlott đã đóng góp ngân sách các địa phương gần 60 tỷ đồng, đồng thời đối tác và khách hàng trúng thưởng thực hiện các chương trình an sinh xã hội hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 11/10/2017, Vietlott chính thức triển khai kinh doanh tại 10 thị trường là Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh Quảng Bình và Quảng Trị; nâng tổng số thị trường Vietlott triển khai kinh doanh trong năm 2017 lên 34 thị trường. Năm 2018, Vietlott đã phát triển và mở rộng thị trường lên 45 thị trường, nộp ngân sách các địa phương hơn 2.500 tỷ đồng.

Đại diện Vietlott vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Vietlott tại Hưng Yên.

Theo Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính, Vietlott kê khai, quyết toán các khoản thuế như sau:

- Các khoản thuế giá trị gia tăng (10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (15%), thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), thuế thu nhập người trúng thưởng, phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định được kê khai, quyết toán tại trụ sở chính. Trên cơ sở số thuế phải nộp theo từng sắc thuế, định kỳ Vietlott thực hiện phân bổ các khoản thuế phải nộp vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh tại từng tỉnh, thành phố. Kết thúc năm tài chính, trên cơ sở kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán độc lập, Vietlott thực hiện nghĩa vụ ngân sách cho các địa phương.

        Sau 01 năm triển khai kinh doanh tại các thị trường Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh Quảng Bình và Quảng Trị, Vietlott phân bổ về ngân sách các địa phương gần 60 tỷ đồng, chi tiết từng địa phương như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

THỊ TRƯỜNG

NỘP NGÂN SÁCH

 
 

1

Bắc Giang

6,4

 

2

Hải Dương

8,9

 

3

Hà Tĩnh

7,2

 

4

Hưng Yên

3,7

 

5

Nam Định

4,9

 

6

Ninh Bình

5,3

 

7

Quảng Bình

7,1

 

8

Quảng Trị

2,5

 

9

Thái Bình

3,9

 

10

Vĩnh Phúc

10

 

TỔNG SỐ

 

59,9

 

Bên cạnh nhiệm vụ chính là phát triển hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán nói riêng, phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam nói chung theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm; tăng nguồn nguồn thu ngân sách cho địa phương. Vietlott cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng, chung tay cùng các địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Qua 1 năm triển khai kinh doanh, Vietlott cùng người trúng thưởng; hệ thống đại lý, điểm bán hàng; và đối tác đã trao tặng hơn 1,5 tỷ đồng đến các hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đối tác hợp tác kinh doanh của Vietlott trao tặng 100.000.000 đồng cho mỗi thị trường và một số chương trình điển hình do Vietlott trao tặng:

  • Nam Định: Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa phối hợp Công đoàn Bộ Tài chính (240.000.000)
  • Quảng Trị: Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" (40.000.000) và Tài trợ nghĩa trang Quảng Trị (40.000.000)
  • Thái Bình: Đóng góp Quỹ người nghèo xã Thăng Long – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình (100.000.000) và Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa phối hợp Công đoàn Bộ Tài chính (70.000.000)

Đại diện Vietlott, Công đoàn Bộ Tài chính (phải) và chính quyền địa phương (trái) trao tặng nhà tình nghĩa cho đại diện gia đình ông Lê Thanh Tâm và bà Lê Thị Trị (Ninh Bình)

“Cơ hội để tốt hơn” là điều mà Vietlott luôn mong muốn mang đến cho khách hàng và toàn xã hội. Thông qua những khoản nộp ngân sách nhà nước, những đóng góp cho địa phương và các hoạt động nhân văn hướng tới cộng đồng, Vietlott đang nỗ lực thực hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp trong thời đại mới./.