.22 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Power 6/55 Draw result

Draw ID #00618 Date 09/09/2021
060810233944|43
Value Jackpot 1

49.639.552.050

VND

Jackpot 2 value

3.755.186.400

VND

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot 1 O O O O O O 0 49.639.552.050
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.755.186.400
Giải Nhất O O O O O 8 40.000.000
Second prize O O O O 433 500.000
Third prize O O O 8.097 50.000

* How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2, See details here

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days, from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim .