.20 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Power 6/55 Draw result

Draw ID #00614 Date 31/08/2021
072037475153|05
Value Jackpot 1

45.716.421.900

VND

Jackpot 2 value

3.319.283.050

VND

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot 1 O O O O O O 0 45.716.421.900
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.319.283.050
Giải Nhất O O O O O 4 40.000.000
Second prize O O O O 306 500.000
Third prize O O O 6.034 50.000

* How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2, See details here

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days, from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim .