53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

262,085,240,100đ

Jackpot 2

3,666,124,250đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thời hạn lĩnh thưởng

Mega 6/45 Ngày quay số mở thưởng Ngày hết hạn lĩnh thưởng
Kỳ quay thưởng 00235 19/01/2018 20/03/2018
Kỳ quay thưởng 00234 17/01/2018 18/03/2018
Kỳ quay thưởng 00233 14/01/2018 15/03/2018
Kỳ quay thưởng 00232 12/01/2018 13/03/2018
Kỳ quay thưởng 00231 10/01/2018 11/03/2018
Kỳ quay thưởng 00230 07/01/2018 08/03/2018
Kỳ quay thưởng 00229 05/01/2018 06/03/2018
Kỳ quay thưởng 00228 03/01/2018 04/03/2018
Kỳ quay thưởng 00227 31/12/2017 01/03/2018
Kỳ quay thưởng 00226 29/12/2017 27/02/2018
Phiên bản đầy đủ