46,117,073,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

247,416,944,250đ

Jackpot 2

4,948,803,450đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng

17/01/2018 Kỳ 00234
 • 09
 • 10
 • 12
 • 22
 • 27
 • 41
Xem thêm
16/01/2018 Kỳ 00181
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 8
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
Xem thêm
16/01/2018 Kỳ 00073
 • 06
 • 27
 • 33
 • 41
 • 42
 • 49
 • 22
Xem thêm
Phiên bản đầy đủ