53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

262,085,240,100đ

Jackpot 2

3,666,124,250đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả QSMT

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00227 - Ngày quay 31/12/2017
11-01-2018 15:59

Kết quả QSMT Kỳ #00227 của giải Mega 6/45. Ngày quay 31/12/2017

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00174 - Ngày quay 30/12/2017
10-01-2018 17:37

Kết quả QSMT Kỳ #00174 của giải Max 4D. Ngày quay 30/12/2017

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00066 - Ngày quay 30/12/2017
10-01-2018 17:28

Kết quả QSMT Kỳ #00066 của giải Power 6/55. Ngày quay 30/12/2017

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00226 - Ngày quay 29/12/2017
09-01-2018 15:58

Kết quả QSMT Kỳ #00226 của giải Mega 6/45. Ngày quay 29/12/2017

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00173 - Ngày quay 28/12/2017
08-01-2018 17:35

Kết quả QSMT Kỳ #00173 của giải Max 4D. Ngày quay 28/12/2017

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00065 - Ngày quay 28/12/2017
08-01-2018 17:26

Kết quả QSMT Kỳ #00065 của giải Power 6/55. Ngày quay 28/12/2017

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00225 - Ngày quay 27/12/2017
07-01-2018 15:57

Kết quả QSMT Kỳ #00225 của giải Mega 6/45. Ngày quay 27/12/2017

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00172 - Ngày quay 26/12/2017
06-01-2018 17:34

Kết quả QSMT Kỳ #00172 của giải Max 4D. Ngày quay 26/12/2017

Phiên bản đầy đủ