46,117,073,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

247,416,944,250đ

Jackpot 2

4,948,803,450đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng thiết bị đầu cuối Chi tiết
2 Hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị đầu cuối Chi tiết
3 Tiêu chí Thương mại, Kỹ thuật lựa chọn điểm bán hàng Xổ số tự chọn số Điện toán qua Thiết bị đầu cuối Chi tiết
Phiên bản đầy đủ