53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

262,085,240,100đ

Jackpot 2

3,666,124,250đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Mega 6/45

Giá trị dự thưởng

Giá trị tham gia dự thưởng tương ứng với số lượng số được chọn (1 hay nhiều bộ số - bao)

Cơ cấu giải thưởng

Giá trị các giải thưởng và tỷ lệ trả thưởng tương ứng.

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp về Mega 6/45

Phiên bản đầy đủ